Hướng dẫn tra cứu

HƯỚNG DẪN TRA CỨU ĐIỂM THI VÀ LỊCH THI

Tra cứu lịch thi

 1. Truy cập: https://diemthi.iigvietnam.com/
 2. Chọn chức năng “Tra cứu lịch thi”
 3. Nhập thông tin tra cứu
 4. Chọn “Tỉnh/Thành phố”
 5. Chọn “Vòng thi”
 6. Nhập “Họ và tên”
 7. Nhập “Ngày sinh” theo định dạng dd/MM/yyyy
 8. Tích chọn “I’m not a robot”
 9. Ấn “Tìm kiếm”

Tra cứu điểm thi

 1. Truy cập:
 2. Nhập thông tin tra cứu:
 3. Chọn “Tỉnh/Thành phố”
 4. Chọn “Vòng thi”
 5. Nhập “Họ và tên”
 6. Nhập “Ngày sinh” theo định dạng dd/MM/yyyy
 7. Tích chọn “I’m not a robot”
 8. Ấn “Tìm kiếm”

 

Mọi thắc mắc Quý phụ huynh và thí sinh vui lòng liên hệ qua

email toefl.hn@iigvietnam.edu.vn hoặc hotline: 1900 636 929 (trong giờ hành chính)